Klachten

Wij vinden dat u de best mogelijke tandheelkundige zorg verdient. Tandartspraktijk Nieuweburen staat voor  kwaliteit, service, persoonlijke betrokkenheid en uitgebreide informatievoorziening. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit met ons. Geef uw opmerkingen door aan de betreffende behandelaar. Vindt u dat lastig? Gebruik dan het klachtenformulier op onze website.

Wat te doen bij een klacht?

We stellen prijs op uw mening, ook omdat die ons helpt om onze service te verbeteren. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarin u niet helemaal tevreden bent, dan kunt u deze stappen volgen:

  • Bespreek de klacht met uw behandelaar. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en vindt u samen een oplossing.
  • Houdt u vragen of onduidelijkheden? Dan kunt u het klachtenformulier op de website invullen. Onze klachtenfunctionaris komt graag voor u in actie voor een second opinion of bemiddeling.

Ons streven is om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Als dit via deze twee stappen niet lukt, dan kunt u zich wenden tot de KNMT. Mondzorg Delfzijl is aangesloten bij de formele klachtenregeling van deze beroepsorganisatie. Meer hierover leest u op de patiëntenpagina’s op de website van het KNMT.

Klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris kan u op onpartijdige wijze informatie geven, voor u bemiddelen, desgewenst een gesprek met de betrokken behandelaar regelen en u helpen om een goede oplossing te vinden. Met bemiddeling proberen we het contact tussen u en de zorgverlener te herstellen of binnen de praktijk een oplossing te vinden, in goed overleg. De klachtenfunctionaris zal alleen actie ondernemen als u dat wilt. Ook kan de klachtenfunctionaris verbetermogelijkheden in de organisatie signaleren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.